محل تبلیغات شما
چهاردهمین جلسه از دور چهار دهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با استادی اسیستانت محترم خانم عاطفه و نگهبانی همسفر خانم فرشته و دبیری همسفر خانم ملیحه با دستور جلسه (( در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ )) در تاریخ 1399/03/19 راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


خلاصه سخنان استاد:

سلامدوستان عاطفه هستم همسفر

خدا راشکر میکنم که امروز یکبار دیگر در کنار یکدیگر هستیم و می توانیم دوباره جلسات رااز سر بگیریم. از نگهبان و دبیر جلسه سپاسگذارم که این فرصت را در اختیار بندهقرار دادند تا در این جایگاه خدمت کنم. شاید این بیماری تلنگری برای ما بود که بهنوعی دستور جلسه امروز را به ما یادآور شود که قدردان باشیم.

من بهشخصه زمانی که جلسات حضوری کنسل شده بود و مجبور بودیم در خانه بمانیم، خلأ بزرگیرا در زندگی خودم احساس می کردم و این را با مسافر خودم هم در میان گذاشتم کهکنگره چه سهم بزرگی در زندگی ما دارد و چه موقعیت خوبی برای همه ما بود تا باتمامی مشکلات و دغدغه هایی که بیرون از اینجا داشتیم یک تایمی را در هفتهتخصیصاً برای خودمان داشته باشیم و بیاییم در کنگره حضور داشته باشیم و آموزشبگیریم و به حال خوش برسیم. شاید این هم به نوبه خود یک آموزش برای ما بود تاقدردان نعمت هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده باشیم و برای هر چیزی که داریمارزش قائل بشویم.

کارگاه های آموزشی همسفران...

کارگاه آموزشی جهان بینی روز چهارشنبه D,Sap

اطلاعیه مراسم تجلیل و تودیع پایان دوره کمک راهنمایی

باشیم ,جلسه ,کنگره ,خانم ,همسفر ,آموزش ,را در ,ما بود ,باشیم و ,داشته باشیم ,در کنگره

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
paydiphdisctas دانشجویان فلسفه دانشگاه شهید بهشتی Charles's blog folcknowmenu در امتداد شب مهندسی بهداشت محیط یزد bokidzawa Dwight's notes apundesry تحقیق دانشگاه